Czym jest darowizna?

Darowizna w świetle szeroko pojętego prawa cywilnego jest umową, której zadaniem jest podarowanie osobie trzeciej pewnego rodzaju korzyści. Darowizna jest umową nieodpłatną dla osoby, która ją otrzymuje, kosztem majątku osoby, decudującej się na przekazanie takiej darowizny. Jak wygląda umowa darowizny?…

Replikacja baz danych a serwery cloud

Większość dostępnych nam dzisiaj technologii bazodanowych skupia się na takim zorganizowaniu operacji dostępu i odczytu danych aby całość przebiega w sposób możliwie niezauważalny dla osoby która z tej bazy korzysta.  Dopiero jednak wprowadzona niedawno serwery cloud pozwalają na wykorzystanie tej…