Monitoring konkurencji – analizuj działania swoich rywali

Co to jest analiza konkurencji?

Analiza konkurencji to długotrwały mechanizm obejmujący identyfikację obecnych i ewentualnych przeciwników. Koncepcja ta zakłada ciągły monitoring działań podejmowanych przez konkurentów rynkowych w każdym z ważnych elementów ich działania na rynku.

Jaki cel ma analiza konkurencji?

Celem oceny konkurencji jest dokładne poznanie także obecnych, jak i ewentualnych przeciwników. Wiedza ta winna być jak największa. Należałoby, aby obejmowała wszelkie istotne elementy prowadzenia działalności.

Ostatnim krokiem oceny konkurencji jest wnioskowanie oraz włączenie otrzymanych efektów w mechanizm tworzenia przewagi konkurencyjnej. Efekty mogą posłużyć do stworzenia m.in. strategii wprowadzenia na rynek, strategii marketingu oraz sprzedaży lub projektów w zakresie dystrybucji.

Dobrze dokonana ocena pozwoli także zidentyfikować niszowe obszary rynkowe. I poprzez to może doprowadzić do zbudowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przez innowację.

Jakie czynniki winna zawierać ocena konkurencji?

Każda analiza konkurencji winna zakończyć się wypracowaniem użytecznych, praktycznych rekomendacji biznesowych. Aby do tego doszło, mechanizm musi uwzględniać analizę jak największej liczby elementów działania konkurentów. Do najistotniejszych z nich kwalifikuje się:
1. Oferta – artykuły i usługi, w tym ich nazwy, opisy, funkcjonalności, opinie klientów itp.
Grupa docelowa – użytkownicy, klienci oraz klienci, w tym ich liczba, cechy, potrzeby itp.
2. Rodzaj biznesowy – np. strategia rozwoju, strategia produktowa, polityka cenowa.
3. Marketing oraz sprzedaż – m.in. strategia, narzędzia oraz kanały łączności z grupą docelową.
4. Finanse – rodzaj finansowania, współczynniki skuteczności ekonomicznej, plany inwestycyjne (greenfield vs. akwizycje) itp.
5. Słabe oraz mocne strony – w nawiązaniu także do spółki, jak i każdego z jej artykułów i usług.
6. Przewagi konkurencyjne – unikalne cechy sprzedawanych artykułów oraz usług.

Istotne informacje

W ciągu kilkudziesięciu lat działalności na rynku, naukowce oraz specjaliści z PMR Consulting & Research wykonali setki modeli z zakresu oceny konkurencji. Współdziałali z inwestorami oraz dyrektorami mającymi niezwykle różnorodne nastawienie do tego zakresu oceny biznesowej. Wielu z nich uniknęło licznych pułapek oraz kłopotów w ciągu przeprowadzania owego mechanizmu tylko dzięki wsparciu zewnętrznego specjalistę.

Zawężenie oceny do paru instytucji

Dużym oraz częstym błędem jest zawarcie w analizie konkurencji zaledwie paru najważniejszych podmiotów. Zdarza się, iż z powodu braku wiedzy, doświadczenia albo czasu, spółki pomijają w swoich zestawieniach mniejsze oraz niszowe podmioty.
Takie podejście utrudnia wykonanie dokładnej oceny rynku (wielkości oraz wartości rynku i udziałów rynkowych ważnych graczy). Nie pomaga także w przygotowaniu oceny dynamicznej, jaka winna odzwierciedlać dynamikę rynku oraz jego modyfikacje konstrukcyjne. Ponadto, idące na skróty spółki nie są w stanie dobrze przygotować się do rywalizowania z perspektywicznymi, innowacyjnymi, niszowymi instytucjami.

Sprawdź https://dealavo.com/pl/