Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny system długofalowego oszczędzania dla wszystkich osób pracujących. Jego główne założenie polega na pomnażaniu prywatnych oszczędności i zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego uczestników. Działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest wdrażany etapami od 2019 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Stanowi jedną z części III filaru polskiego systemu emerytalnego. Podstawowym celem programu jest gromadzenie oszczędności, które można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Każdy zatrudniony ma indywidualny rachunek prowadzony w PPK. Wpływają na niego wpłaty podstawowe i dodatkowe- od pracownika i pracodawcy, a ponadto wpłata powitalna i roczna od państwa. Chociaż obowiązują automatyczne zapisy do systemu, udział w nim jest dobrowolny. W każdej chwili pracownik, składając odpowiedni wniosek u pracodawcy, może zrezygnować z oszczędzania. Pracownicze Plany Kapitałowe opracowano w oparciu o doświadczenia innych krajów, gdzie podobne systemy działają od lat.