Przechowywanie faktur

Faktury należy przechowywać minimum 5 lat. Oznacza to, że te faktury, które wystawiłeś pięć lat temu, jeszcze są w biurze księgowym. Kiedy minie 5 rok i zacznie się szósty, możesz się tych faktur pozbyć. Urząd Skarbowy i polskie prawo wymagają, żeby faktury były długo przechowywane. Nawet gdy stosujesz szybkie wystawianie faktur, to i tak przez te kilka lat musi zgromadzić wszystkie te dokumenty w razie jakiegoś sprawdzenia przez organ podatkowy. Kiedy nie gromadzisz takich dokumentów, to może się to dla ciebie źle skończyć, bo może być taka sytuacja, że zapłacisz z tego tytułu kare, bo dokumenty trzeba przechowywać.

Zobacz także http://szybkafaktura.pl/